Lokalt Utvalg for utdanningskvalitet

Mandat

Undervisning og læring

1)      Utvalget skal behandle og gi råd om nye studieplaner og emner så vel som studie- og emneplanendringer (med unntak av rent redaksjonelle endringer).

2)      Utvalget skal følge opp at avdelingens undervisningsportefølje blir jevnlig evaluert og oppdatert. Det fastsettes en evalueringssyklus for undervisningsporteføljen i alle programmer og emner.

3)      Utvalget skal arbeide for å utvikle og integrere IKT-løsninger og læringsplattformer i undervisning og studieprogram.

Studiekvalitet og vurdering

4)      Utvalget skal følge opp gjennomføring, rapportering og oppfølging av resultater fra studentevaluering av undervisning og læringsmiljø i henhold til høgskolens kvalitetssystem og at dette arbeidet dokumenteres.

5)      Utvalget skal diskutere sensorrapportene og kommer med anbefalinger om hvordan disse kan følges opp.

6)      Utvalget skal være pådriver for videreutvikling av studieevalueringssystemet for avdelingen.

Internasjonalisering

7)      Utvalget skal, i samarbeid med avdelingens koordinator for internasjonalisering, ha ansvar for å utarbeide en internasjonaliseringsstrategi for avdelingen i overensstemmelse med høgskolens strategiplan og ny temaplan.

8)      Utvalget skal motta og diskutere rapporter fra avdelingens koordinator for internasjonalisering om internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen.

9)      Utvalget skal ha ansvar for at internasjonaliseringsarbeidet ved avdelingen skjer i overensstemmelse med instruksen vedtatt av avdelingsstyret for avdelingens koordinator for internasjonalisering. 

For full versjon av mandatet, se her: Mandat.pdf