FoU aktivitet ved avdelingen

Ved avdeling for økonomi, språk og samfunnsfag har vi et unikt og variert forskningsmiljø. Vi har mange ulike forskergrupper med forskningsområder innen arbeid og organisasjon, samfunnsøkonomi, litteratur  og narrativitet, tekst og språkdidaktikk.

FoU leder er professor Roswitha King

På denne siden kan du dele din forskningsaktivitet (kun for ansatte) med avdelingen. Det kan være alt fra kronikker, artikler, publikasjoner til konferanseaktivitet. Ved å dele din aktivitet her vil blant annet avdelingsledelsen og FoS utvalget lettere kunne få en oversikt over hva som til en hver tid skjer av aktivitet. Det vil gjøre det enklere å spre resultater og formidle aktiviteten videre til andre instanser. Ved å klikke på knappen under kommer du til et skjema som enkelt kan fylles ut for å opplyse avdelingen om din FoU-aktivitet. Takk for at du bidrar!

Klikk HER for å synliggjøre din FoU aktivitet!