Masterstudium i organisasjon og ledelse

Undervisningsplan 2015-2016

Undervisningsplan 2014-2015

Undervisningsplan 2013-2014

Generelle retningslinjer for publisering

Generell informasjon om eksamen og eksamensoppmelding

Informasjon om levering og oppmelding til masteravhandling

Studiets oppbygning/emner

Undervisning

Praktisk

1.år

Ledelse
her finner du informasjon om emnet (samlinger, årsplan, pensum, prosjektoppgave)

 

Studiet er samlings-basert. Hvert av de tre første emner har 8 samlinger i løpet av et studieår.
Hver samling går over 3 dager, vanligvis
fra kl 0900 til 1600.

Det er en forutsetning at studentene
deltar på samlingene.

 

 

 

Pris: Studentene betaler til enhver tid gjeldende semesteravgift. I tillegg kommer utgifter til bøker og annet studiemateriell.

------
Overnatting:


Thon Hotell Halden

Grand Hotell

Park Hotell

Kaserna, Fredriksten Festning

Husk å si fra at du er student ved HiØ. Noen av stedene kan ha rabatt.
------

Søknad og opptak:Det tas opp studenter hver høst.  Det søkes lokalt ved HiØ.

2.år

Ledelse og styring
Informasjon om emnet (samlinger, årsplan, pensum, prosjektoppgave) ligger i FRONTER 

3.år

Organisasjons- og ledelsesutvikling
Informasjon om emnet (samlinger, årsplan, pensum, prosjektoppgave) ligger i FRONTER

4.år

Masteravhandling
Informasjon om emnet (samlinger, årsplan, pensum, prosjektoppgave) ligger i FRONTER